مردم شریف بوشهر ما را در غم خود شریک بدانید

  
 
بار دیگر سرزمینم ایران در غم از دست دادن تعداد
 
زیادی از هموطنان عزیز مان در استان بوشهر
 
 بخاطر وقوع زلزله عزادار شد.

 

به هموطنان بوشهری تسلیت عرض میکنم... 

مردم شریف بوشهر ما را در غم خود شریک بدانید  

امیدبراین است که زخم های شما دوستان التیام یابد 

خدا همراه و پشتیبانتان باشد...

(فاتحه مع الصلوات)

/ 0 نظر / 10 بازدید