دانلود سوالات و پاسخ کنکور سراسری سال 92 رشته زبان های خارجه

دانلود دفترچه عمومی  | لینک کمکی

 

دانلود دفترچه اختصاصی  | لینک کمکی

 

 

دانلود دفترچه اختصاصی - زبان های فرانسه و آلمانی | لینک کمکی

 

 

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی  | لینک کمکی

 

 

پاسخ کلیدی سازمان سنجش

 

کلید دفترچه عمومی (511A) و اختصاصی (520A)

کلید دفترچه عمومی (511B) و اختصاصی (520B)

کلید دفترچه عمومی (511C) و اختصاصی (520C)

کلید دفترچه عمومی (511D) و اختصاصی (520D)

 

 

 

  پاسخ کلیدی درس ادبیات

 

 

1-1
2-3
3-1
4-2
5-2
6-3
7-4
8-3
9-1
10-4
11-3
12-3
13-4
14-4
15-1
16-2
17-4
18-1
19-3
20-4
21-1
22-3
23-2
24-4
25-1

 

 

  پاسخ کلیدی درس عربی

 

 

26-2
27-1
28-3
29-2
30-3
31-2
32-4
33-3
34-2
35-1
36-4
37-3
38-4
39-3
40-4
41-1
42-1
43-2
44-3
45-1
46-3
47-1
48-2
49-4
50-4

 

 پاسخ کلیدی درس دین و زندگی 

 

 

51-2
52-3
53-2
54-4
55-1
56-2
57-1
58-4
59-4
60-2
61-4
62-2
63-3
64-3
65-1
66-2
67-3
68-1
69-2
70-4
71-1
72-1
73-4
74-2
75-3

 

 

 پاسخ کلیدی زبان انگلیسی ، کاری از روزبه شهلایی

 

76-1
77-2
78-1
79-4
80-3
81-3
82-2
83-3
84-1
85-4
86-2
87-4
88-4
89-1
90-2
91-3
92-3
93-4
94-3
95-2
96-2
97-2
98-4
99-3
100-1

پاسخ کلیدی زبان تخصصی ، کاری از روزبه شهلایی

101-3
102-1
103-3
104-2
105-3
106-4
107-4
108-2
109-2
110-4
111-1
112-1
113-4
114-1
115-2
116-3
117-1
118-2
119-3
120-4
121-1
122-3
123-2
124-4
125-3
126-1
127-3
128-2
129-4
130-2
131-1
132-3
133-2
134-4
135-4
136-1
137-3
138-3
139-2
140-1
141-4
142-1
143-2
144-1
145-4
146-2
147-1
148-3
149-4
150-2
151-4
152-3
153-1
154-3
155-2
156-2
157-3
158-1
159-3
160-1
161-1
162-2
163-1
164-2
165-2
166-4
167-3
168-2
169-4
170-2

 

توضیح سوال 110 توسط استاد شهلایی : این تست  برای نشان دادن کاربرد  if only ( که ساختار مشابهی با   دارهWISH ) مطرح شده. اگر بخواهیم نشان دهیم که عملی انجام شده و دیگه قابل بازگشت نیست و و به نوعی حسرت خوردن رو پررنگ کنیم, از زمان ماضی بعید بعد از If only استفاده میکنیم.

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید